Shop 2000Fun
on Atome

下載應用程式
Shop 2000Fun on Atome

About 2000Fun

2000Fun有齊Pro Gamer至愛既電競設備、點數卡、遊戲配件,我地就係2000Fun香港人既遊戲店。

在香港使用Atome獲取2000Fun產品和/或服務的獨家訊息。

結賬時只需掃描2000Fun店內二維碼或通過Atome App即可輕鬆付款。或許你能够在Atome找到更多的驚喜。

前往商家網站

如何使用Atome在2000Fun上購物(立即購買,以後付款)

  • 選擇Atome作為結帳時的付款方式。
  • 如果您擁有Atome帳戶,請輸入您的登錄信息並繼續付款。
  • 如果您是Atome的新用戶,在與2000Fun結帳之前,系統會要求您申請Atome帳戶。 該過程既快速又簡單,您將在幾分鐘之內獲得批准。
  • 首先支付總賬單的1/3。 結帳後,訂單將發貨,您將收到商品並稍後以零利率(相隔30天)支付另外兩筆付款。

零利息或隱性費用

Atome不收取任何利息或任何隱藏的服務費。 如果您錯過了預定的付款時間,則您的帳戶將被暫停,直到未支付的款項被支付為止。 重新激活您的帳戶需要支付100港元的管理費用。

通過Atome的移動應用輕鬆跟踪您的每月購物費用和付款通知。 有關更多信息,請參閱服務條款。

3 easy payments,

0% interest.

3 easy payments,

0% interest.

Find a Store

2000Fun (Amoy Plaza)

S106, 2/F Amoy Plaza Phase 2 , 77 Ngau Tau Kok Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, 000

2000Fun (Eastern Harbour Centre)

Rm 506, 5/F Eastern Harbour Centre, Quarry Bay, Hong Kong, 000

2000Fun (Golden Computer Centre)

Store 43, 1/F Golden Computer Centre, Sham Shui Po, Kowloon, HK, Hong Kong, 000

2000Fun (In-Citi)

Shop 2032-2033 2/F In-Citi, 15-19 Kau Yuk Road, Yuen Long, NT, Hong Kong, 0000

2000Fun (Kwun Tong Industrial Centre)

Rm H, 2/F, Block 4, Kwun Tong Industrial Centre, 436-484 Kwun Tong Road , Hong Kong, 000

2000Fun (Tai Po Plaza)

Store 2.21B, Tai Po Plaza, On Tai Rd, Hong Kong, 00000

2000Fun (Tsuen Fung Centre)

A7A, Tsuen Fung Centre, Tsuen Wan, Hong Kong, 000